Nova normativa de Protecció de l'Arbrat a Dénia

L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança municipal de protecció de l’arbrat en el terme municipal de Dénia i sotmetre-la a exposició pública per un termini de trenta dies, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, que va tenir lloc al seu número 239, de 17 de desembre de 2018 . Finalitzat aquest període sense que hi haja constància de la presentació de reclamacions o suggeriments, s'entén definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Província

 

Uso de cookies de viuiconviu.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR