Contaminació acústica

L'evolució experimentada pels països desenvolupats en les últimes dècades, alhora que ha contribuït a elevar la qualitat de vida dels ciutadans, ha ocasionat un increment de la contaminació ambiental i, en particular, de la produïda per sorolls i vibracions.
En particular, a la Comunitat Valenciana, els estudis realitzats indiquen l'existència d’uns nivells de soroll per sobre dels límits màxims admissibles per organismes internacionals i per la Unió Europea.


La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, inclou entre els principis d'actuació pública arreplegats en el seu article 6, l'adopció de mesures per a elaborar i aplicar una planificació racional que tinga per objecte l'ordenació acústica del municipi, distingint les àrees que requereixen una especial protecció per la sensibilitat acústica dels usos que en elles es desenvolupen, d'aquelles altres que estaran subjectes a una major intensitat sonora per les activitats que en les mateixes es desenvolupen.


Un dels aspectes més destacats de l'esmentada Llei és la regulació dels processos de planificació acústica, i en el seu marc, de manera fonamental, en virtut de la concepció municipalista de la Llei, els Plans Acústics Municipals en els quals s'integren els  Mapes Acústics. La finalitat d'aquests mapes consisteix a descriure de manera precisa l'estat acústic del municipi per a poder, a través del Programa d'Actuacions, adoptar aquelles mesures necessàries per a aconseguir minimitzar l'impacte acústic generat per les diverses activitats, millorant amb açò la qualitat de vida dels ciutadans, autèntic objectiu de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica. Així doncs, la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, va establir la necessitat de confeccionar mapes estratègics de soroll abans del 30 de juny de 2012, per a les aglomeracions de menys de 250.000 habitants, havent d'estar aprovats
els mapes de soroll abans del dia 30 de juny de 2012, mentre que els plans d'acció en matèria de contaminació acústica per a aquestes aglomeracions hauran d'estar aprovats abans del dia 18 de juliol de 2013.


En aquest sentit, el municipi de Dénia, amb 44.498 habitants va presentar el Pla Acústic Municipal (d'ara endavant, PAM), integrat per dos documents en matèria de contaminació acústica del T.M. de Dénia: el Mapa de Soroll i el Programa d'Actuació.


Podeu consultar la informació en aquests documents:

 

Uso de cookies de viuiconviu.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR